Vốn ngoại vào ngân hàng Việt

Vốn ngoại vào ngân hàng Việt

Dòng vốn đầu tư nước ngoài lại đổ vào các ngân hàng Việt Nam trong thời gian gần đây, với những thương vụ mới lên đến hàng nghìn tỷ đổng.