Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

.
PLX: Công ty cổ phần Công Nghiệp cao su Miền Nam
Giá hiện tại
39.9
Thay đổi
Xem hồ sơ doanh nghiệp
TIN MỚI

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 24/7/2018.

CTCP Phú Tài (PTB): Ngày 28/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 16/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 tỷ lệ 50%.

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam (PAC): Ngày 26/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 3/2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/7/2018.

CTCP Cao su Sao Vàng (SRC): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu nhận 200 đồng). Thời gian thanh toán 5/7/2018.

CTCP Công nghiệp cao su Miền Nam (CSM): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 11/7/2018.

CTCP Đầu tư Xây dựng 32 (C32): Ngày 19/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 19/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 10%.

CTCP Vận tải Dịch vụ Hàng hải (TRS - Upcom): Ngày 29/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán chia làm 2 đợt, đợt 1 trả vào ngày 10/7/2018 tỷ lệ 15% và đợt 2 trả vào ngày 7/8/2018 tỷ lệ 15%.

CTCP Tin học viễn thông Petrolimex (PIA – Upcom): Ngày 21/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 18% (01 cổ phiếu nhận 1.800 đồng). Thời gian thanh toán 23/7/2018. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 30%.

CTCP Vận tải và thương mại Đường Sắt (RAT – Upcom): Ngày 22/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời gian thanh toán 6/7/2018.

CTCP Đường sắt Hà Thái (HTR – Upcom): Ngày 20/6 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2017 bằng tiền tỷ lệ 7,5% (01 cổ phiếu nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán 2/7/2018.  

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 10 doanh nghiệp

Thạch Lâm

Theo Trí thức trẻ

Nguồn: cafef.vn