Chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng

.
Cụ thể, minh bạch lãi suất, phí, cung cấp đầy đủ hợp đồng cho khách hàng trước khi vay; riêng đối với các công ty tài chính tiêu dùng, phải ban hành đầy đủ quy định về khung lãi suất cho vay tiêu dùng áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống trong từng thời kỳ, trong đó bao gồm mức lãi suất cho vay cao nhất, mức lãi suất cho vay thấp nhất đối với từng sản phẩm và báo cáo Ngân hàng Nhà nước về khung lãi suất cho vay theo quy định.
Các TCTD thực hiện nghiêm các quy định về thu hồi nợ theo đúng quy định; rà soát, quản lý chặt chẽ các điểm giới thiệu dịch vụ, nhân viên giới thiệu dịch vụ, đối tác của TCTD để bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của TCTD...
Tin liên quan
  • Fe Credit xem xét hủy hợp đồng đối với khách hàng vay mua mỹ phẩm Deaura
  • Lãi suất cho vay của công ty tài chính từ 55 - 84%/năm
  • Grab "lấn sân" sang dịch vụ cho vay
Nguồn: thanhnien.vn