Đầu tư 100 tỷ đồng xây trạm radar thời tiết đầu tiên tại Tây Nguyên

.
Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Trạm radar thời tiết đầu tiên của Tây Nguyên là công trình hiện đại và đồng bộ với tổng vốn đầu tư hơn 100 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn vốn ODA Phần Lan.

Đường kính quét của radar rộng 300 - 400 km. Khi đi vào hoạt động trạm có nhiệm vụ quan trắc, theo dõi, phân tích dữ liệu từ radar để có thể đưa ra dự báo thời tiết sớm 15 - 20 phút, từ đó nâng cao công tác dự báo thời tiết cho khu vực này.

Hiện công trình đang được lắp đặt hoàn chỉnh, dự kiến đi vào vận hành từ cuối năm nay.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn