3 cổ phiếu cần quan tâm ngày 11/5

.
1. Khuyến mua đối với cổ phiếu NT2

(CTCK Bản Việt – VCSC)

CTCP Nhiệt điện Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) sẽ trả phần cổ tức còn lại 2.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 6,4%), sau khi đã thanh toán tạm ứng 1.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất 3,2%) vào tháng 10/2017.

Ngày chốt quyền là ngày 18/05/2018, thanh toàn vào ngày 30/05/2018.

Ban lãnh đạo công ty đặt kế hoạch cổ tức tiền mặt 2018 là 2.500 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 8,0%) trong năm 2018.

Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng mức cổ tức thực tế sẽ đạt tối thiểu là 3.000 đồng/cổ phiếu (lợi suất cổ tức 9,6%) nhờ bảng cân đối kế toán lành mạnh và dòng tiền mạnh mẽ.

Theo mức giá hiện tại, NT2 hiện đang giao dịch với P/E cốt lõi 2018 hấp dẫn 9,2 lần.

Chúng tôi hiện đang có khuyến nghị MUA cho NT2 với tổng mức sinh lời 40,6%, bao gồm lợi suất cổ tức 9,6%

2. Khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.000 đồng

(CTCK MB – MBS)

Chúng tôi khuyến nghị PHÙ HỢP THỊ TRƯỜNG đối với cổ phiếu GAS với giá mục tiêu 99.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 5% so với thị giá hiện tại.

Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam, chúng tôi cho rằng giá hiện tại của GAS đã phản ánh đầy đủ kỳ vọng của thị trường.

So với các công ty khác trong khu vực Châu Á, cổ phiếu GAS đang giao dịch ở mức EV/EBITDA forward 13x và P/E forward 21,1x, cao hơn tương ứng 7% và 2% so với mức bình quân các công ty cùng ngành.

Giá mục tiêu của chúng tôi được xác định dựa trên EV/EBITDA ở mức 12x và P/E ở mức 20,6 x cho năm 2018.

3. Khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu DGW

(CTCK MB – MBS)

Chúng tôi khuyến nghị KHẢ QUAN đối với cổ phiếu DGW giá mục tiêu 31.100 đồng/cổ phiếu, tăng 15% so với mức giá 27.000 đồng/cổ phiếu ngày 10 /05/2018.

Năm 2017, DIGIWORLD tiến hành tái cơ cấu doanh thu trong ngành điện thoại di động theo hướng giảm bớt các mặt hàng thương mại đơn thuần thường có giá trị lớn nhưng biên lợi nhuận thấp, chuyển sang các mặt hàng sử dụng đầy đủ dịch vụ phát triển thị trường.

Mặc dù doanh thu từ nhóm ngành này trong năm 2017 giảm khoảng 30% so với năm 2016, tuy nhiên đã ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng đầu năm 2018 với đóng góp lớn từ thương hiệu Xiaomi và Sharp.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn