Bảo hiểm VNI nhắm doanh thu 1.000 tỷ đồng năm 2018

.
VNI đã đưa ra nhiều mục tiêu lớn trong năm 2018
Đại hội đồng cổ đông VNI đã đưa ra nhiều mục tiêu lớn trong năm 2018

Năm 2017 mặc dù nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn nhưng VNI đã hoàn thành các chỉ tiêu mà đại hội đồng cổ đông giao.

Tổng doanh thu đạt 769,83 tỷ đồng (trong đó, doanh thu bảo hiểm đạt 673,15 tỷ đồng, tăng trưởng 39% gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng doanh thu của toàn thị trường. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 89,79 tỷ đồng, tăng trưởng 52,49%).

Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 16 tỷ đồng, tăng trưởng 276%, tổng tài sản hơn 1.600 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường mảng phi hàng không là 32,5% thấp hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường 3,5%.

Thị phần VNI tăng 2 bậc trên thị trường xếp thứ 16/29 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ; Biên khả năng thanh toán của VNI trong TOP đầu các doanh nghiệp bảo hiểm; các chỉ tiêu tài chính của VNI an toàn, hiệu quả và thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Năm 2017, VNI thực hiện tăng vốn điều lệ lên 800 tỷ đồng nhằm nâng cao năng lực tài chính, mở rộng mạng lưới thêm 6 Công ty thành viên, nâng tổng số đơn vị lên 29, nhân sự gần 800 cán bộ nhân viên. Cùng với đó hoạt động bán bảo hiểm qua kênh ngân hàng (Bancassurance), hệ thống trạm đăng kiểm, show room, Garage, bệnh viện, điểm bán lẻ trên toàn quốc đã được triển khai mạnh mẽ, bước đầu mang lại hiệu quả.

Định hướng của VNI là trở thành doanh nghiệp bảo hiểm bán lẻ hàng đầu tại Việt Nam với sản phẩm tiện dụng, thân thiện, coi trọng chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp.

Mục tiêu năm 2018, VNI phấn đấu tổng doanh thu VNI đạt xấp xỉ 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 25%, mở rộng mạng lưới Công ty thành viên thêm 5 đơn vị, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác bán hàng như website bán hàng online (www.ebhhk.com.vn).

Công ty dự kiến xây dựng công nghệ lõi insurtech, tăng cường công tác quản trị rủi ro, giám định online, gara liên kết, tổng đài chăm sóc khách hàng 1900-969690, dịch vụ cứu hộ giao thông miễn phí tại thành phố lớn.

VNI cũng có mục tiêu hợp tác với nhiều đối tác, ngân hàng lớn, uy tín triển khai đẩy mạnh kênh bán bảo hiểm qua ngân hàng (bancassurance) cùng nhiều kênh bán bảo hiểm qua showroom, trạm đăng kiểm, đại lý, trên toàn quốc giúp khách hàng dễ dàng tham gia và trải nghiệm dịch vụ bảo hiểm tại VNI.

Phát biểu tại đại hội sau khi tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNI, Bà Lê Thị Hà Thanh chia sẻ, với vị thế của một doanh nghiệp bảo hiểm đã có 10 năm hoạt động những kết quả mà VNI đã đạt được sẽ tạo động lực mạnh mẽ để thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018 và những năm tiếp theo. Chủ tịch VNI tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, đồng thuận của cổ đông, khách hàng, VNI sẽ phát triển hiệu quả, bền vững, vào TOP 10 doanh nghiệp bảo hiểm tốt nhất.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn