TP.HCM áp mức thuế tài nguyên cao ngất ngưởng

.
Mức thuế
TP.HCM áp dụng mức thuế tài nguyên khá cao, nhất là với cát xây dựng. Ảnh Internet

Theo đó, giá tính thuế tài nguyên đối với các loại cát san lấp là 80.000 đồng/m3; đối với cát vàng dùng trong xây dựng là 350.000 đồng/m3; đối với cát đen dùng trong xây dựng là 100.000 đồng/m3; đối với cát vàng sản xuất công nghiệp (khai thác khoáng sản) là 150.000 đồng/m3.

Giá tính thuế tài nguyên khoáng sản nói trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và là cơ sở để tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố kê khai, tính thuế tài nguyên khoáng sản và tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.

Mức thuế nói trên là khá cao so với nhiều địa phương. Như ở Hà Nội, hiện bảng giá tính thuế với cát đen san nền các loại là 56.000 đồng/m3; cát đen xây dựng là 70.000 đồng/m3, cát vàng xây dựng là 245.000 đồng/m3…

Theo thống kê của Bộ Tài chính, trung bình mỗi năm thu từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản là 4.000-5.000 tỷ đồng, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời góp phần tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về hoạt động khoáng sản trên phạm vi cả nước.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn