Doanh số xe máy của Honda Việt Nam tiếp tục tăng 11%

.

Cụ thể trong tháng 6/2018, doanh số bán xe máy của Honda Việt Nam đạt 194.226 xe, giảm 2% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Wave Alpha và Vision vẫn là 2 mẫu xe bán chay nhất ở phân khúc xe số và xe tay ga.

Đã có 35.752 xe Wave Alpha được bán ra, chiếm 18% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 6/2018.

Bên cạnh đó, 42.980 xe Vision được bán ra, chiếm 22% tổng doanh số bán xe máy của HVN trong tháng 6/2018

Tháng

MẢNG KINH DOANH XE MÁY

DOANH SỐ THEO THÁNG

DOANH SỐ CỘNG DỒN
Năm tài chính

XUẤT KHẨU

Doanh số

So với

tháng trước

So với cùng kỳ năm ngoái

Doanh số

So với cùng kỳ năm ngoái

Tổng sản lượng xuất khẩu

(xe)

(%)

(%)

(xe)

(%)

(xe CBU)

6/2018

194.226

-2%

+11%

601.038

+15%

14.079

Ở mảng kinh doanh ô tô, Honda Việt Nam đã bán được 2.262 xe trong tháng 6/2018, tăng 228% so với cùng kỳ năm ngoái.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn