Thành lập Trung tâm Anh ngữ quốc tế Apollo Bình Tân

.

BỐ CÁO THÀNH LẬP

Tên cơ sở: TRUNG TÂM ANH NGỮ QUỐC TẾ APOLLO (CƠ SỞ 12)  

Địa chỉ trụ sở chính: 32-34 Đường số 17A, P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: +8428 7303 7879

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 5491845843 ngày 20/12/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Giấy phép thành lập: Quyết định thành lập số 1101/QĐ-UBND ngày 22/03/2018 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh số 00008, ngày 29/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy phép Hoạt động giáo dục số 1217/GDĐT-TC ngày 16/04/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Ngành nghề kinh doanh chính: Đào tạo tiếng Anh

Giám đốc Trung tâm: Bà Nguyễn Thanh Liên Châu

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn