Tháo bỏ nhiều điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp

(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 123/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh (ĐKKD) trong lĩnh vực nông nghiệp (NĐ 123). Theo đó, nghị định đã cắt giảm bãi bỏ nhiều ĐKKD tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN).

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NN&PTNT) đã cuộc trao đổi với phóng viên TBTCVN xung quanh nội dung NĐ 123 do Chính phủ vừa ban hành.

*PV: Thưa bà, bà có thể đánh giá tình hình rà soát, cắt giảm ĐKKD của ngành Nông nghiệp trong thời gian qua?

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Việc rà soát, cắt giảm điều kiện ĐKKD lĩnh vực nông nghiệp đã được Bộ NN&PTNT triển khai từ năm 2017. Theo đó, lĩnh vực nông nghiệp hiện có 33 ngành nghề điều kiện ĐTKD có điều kiện với 345 điều kiện ĐTKD. Bộ đã tiến hành rà soát, đề xuất cắt giảm 243/345 điều kiện ĐTKD, chiếm tỷ lệ 71%. Thực hiện phương án cắt giảm này, dự kiến sẽ sửa đổi 3 luật, 2 nghị định. Đến thời điểm này, kết quả đạt được như sau:

Luật Thủy sản 2017 đã được ban hành, đã cắt giảm được 53/62 điều kiện với 9 ngành nghề. Chính phủ đã ban hành Nghị định sửa đổi một số nghị định quy định về điều kiện ĐTKD trong lĩnh vực nông nghiệp; đã cắt giảm 135/172 điều kiện với 16 ngành nghề. Như vậy, kết quả cắt giảm đến nay là 188/345 điều kiện, đạt tỷ lệ 54%.

Đối với 157 điều kiện còn lại, Bộ NN&PTNT đang thực hiện phương án cắt giảm tại dự thảo Luật Trồng trọt, dự thảo Luật Chăn nuôi; dự thảo nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp. Dự kiến cuối năm 2018 sẽ hoàn thành.

Trong quá trình rà soát, cắt giảm điều kiện ĐKKD, Bộ NN&PTNT đã nghiên cứu, rà soát các điều kiện cùng chung tính chất, cần thiết gom vào để sửa đổi theo hướng đơn giản, minh bạch, giúp tổ chức, cá nhân dễ dàng thực hiện.

 

Bà Kim Anh 

Bà Nguyễn Thị Kim Anh

*PV: Chính phủ vừa ban hành NĐ 123, vậy điểm nổi bật tại nghị định này là gì, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: NĐ 123 có một số điểm mới, đó là cắt giảm các điều kiện ĐTKD theo hướng: Những điều kiện, quy định mà Nhà nước cần phải quản lý thì mới quản lý. Những điều kiện mà DN có thể tự chịu trách nhiệm thì sẽ cắt bỏ.

Những điều kiện liên quan đến các quy định của các ngành khác thì sẽ căn cứ vào các quy định của các ngành khác để tránh sự chồng chéo trong các ĐKKD. Đồng thời, nghị định cắt giảm những quy định liên quan đến quy hoạch, bởi đó là quy định theo pháp luật, không quy định theo đặc thù của ngành…

Ví dụ, những điều kiện liên quan ảnh hưởng sức khỏe con người hay đến quốc phòng an ninh thì cần phải giữ.

NĐ 123 cũng bãi bỏ quy định những thức ăn liên quan như thức ăn hỗn hợp, thức ăn đậm đặc thì không phải đăng ký lưu hành, điều này chắc chắn sẽ nhận được sự đồng thuận ủng hộ cao của DN.

Đặc biệt, trước đó có quy định về việc quảng cáo thức ăn chăn nuôi thủy sản là trước khi quảng cáo thì phải được Bộ NN&PTNT xác nhận nội dung quảng cáo. Tuy nhiên đến thời điểm này, theo tinh thần là DN tự chịu trách nhiệm với hàng hóa của mình trên cơ sở đã công bố, đã ghi trên bao nhãn, do vậy trong NĐ 123 Bộ NN&PTNT đề xuất, trình Chính phủ ban hành bỏ thủ tục xác nhận nội dung quảng cáo thức ăn chăn nuôi…

*PV: Như bà đã nói, NĐ 123 cơ bản tạo mọi điều kiện, "cởi trói" cho DN và để DN tự chủ tự chịu trách nhiệm về những hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Vậy, Bộ NN&PTNT sẽ làm gì để có thể đạt mục tiêu vẫn có thể quản lý nhà nước chặt chẽ mà không gây phiền hà cho DN?

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Quản lý nhà nước về vật tư nông nghiệp đã có một quá trình thực hiện lâu dài và đã được kiểm chứng qua thực tiễn, cũng như có sự nghiên cứu của pháp luật quốc tế, phù hợp với thông lệ quốc tế. Do đó, trong quá trình rà soát, chúng tôi cũng nhận thức rằng, những điều kiện mà Nhà nước cần quản lý thì quản lý còn lại là DN tự chịu trách nhiệm.

Hiện nay chúng ta cũng biết sự tồn tại của DN không chỉ thể hiện ở nguồn nhân lực, tài chính mà còn thể hiện qua uy tín, thương hiệu cho nên khi DN làm tốt thì chính họ sẽ bảo vệ thương hiệu và sự phát triển bền vững của họ. Nếu như DN vi phạm thì một mặt sản phẩm của họ sẽ không được người tiêu dùng ghi nhận, điều này cũng ảnh hưởng đến “sự sống” còn của DN.

Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước cũng sẽ tăng cường tập trung quản lý và điều hành tạo điều kiện cho DN hoạt động thay vì việc kiểm soát tất cả mọi hoạt động của DN.

Đối với ngành đa ngành, đa lĩnh vực như nông nghiệp, theo Luật Đầu tư thì ngành nông nghiệp có tới 33 ngành nghề, kinh doanh có điều kiện. Với khối lượng công việc lớn như vậy, chúng tôi đã cố gắng và từng bước hoàn thiện công việc cắt giảm này.

Không chỉ trong đợt này, mà trong quá trình hoàn thiện về thể chế, xây dựng các văn bản pháp luật trong thời gian tới, chúng tôi luôn luôn ý thức việc cắt giảm các điều kiện, quy định trên tinh thần chỉ giữ những điều kiện thực sự cần thiết.

*PV: NĐ 123 có hiệu lực từ ngày 17/9/2018. Để nghị định này thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực mạnh mẽ cho DN, Bộ NN&PTNT sẽ làm gì, thưa bà?

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh: Trong quá trình xây dựng nghị định, Bộ NN&PTNT cũng đã gửi ý kiến bằng hình thức là đăng trên trang thông tin điện tử của mình, của Chính phủ và lấy ý kiến của các bộ, ngành địa phương, các hiệp hội. Đặc biệt, Bộ NN&PTNT tổ chức các hội nghị, hội thảo để các DN phản biện và qua kênh góp ý như vậy thì cộng đồng DN cũng đã được tiếp cận những nội dung của nghị định này.

Chính vì thế, những đổi mới trong nghị định thì DN vẫn có thể bắt kịp, hoặc có những đổi mới mà DN không cần thời gian chuẩn bị mà vẫn có thể biết. Ví dụ, quy định đăng ký đối với thức ăn hỗn hợp và thức ăn đậm đặc hoàn chỉnh là người dân và DN không phải đăng ký trước khi lưu hành nữa mà tự công bố. Điều này giúp giảm chi phí cho DN, tăng cường sự chủ động, tự chịu trách nhiệm của các DN khi tham gia thị trường.

Cùng với đó, Bộ NN&PTNT cũng sẽ tổ chức các cuộc phổ biến tuyên truyền trên truyền thông để cho người dân, DN nắm bắt được những đổi mới trong điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong công cuộc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

*PV: Xin cảm ơn bà!

Khánh Linh
Nguồn: thoibaotaichinhvietnam.vn