15 startup công nghệ giá trị nhất thế giới

.
Dưới đây là 15 startup công nghệ giá trị nhất thế giới được hãng PitchBook đưa ra, không gồm các công ty chuẩn bị niêm yết hoặc đã bị thâu tóm, với số liệu đến hết ngày 11/5/2018
15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
1. Uber (2009) Định giá: 69,9 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,3 tỷ USD (1/2018)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
2. Didi Chuxing (2015) Định giá: 56 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 4,6 tỷ USD (2/2018)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
3. Airbnb (2008) Định giá: 31 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1 tỷ USD (3/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
4. Meituan-Dianping (2015) Định giá: 30 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 4 tỷ USD (10/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
5. SpaceX (2002) Định giá: 24,7 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 214 triệu USD (4/2018)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
6. WeWork (2010) Định giá: 21,1 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (8/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
7. Palantir (2004) Định giá: 20,5 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 20 triệu USD (11/2016)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
8. Toutiao (2012) Định giá: 20 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 2 tỷ USD (8/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
9. Pinduoduo (2014) Định giá: 15 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 3 tỷ USD (4/2018)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
10. Pinterest (2008) Định giá: 12,3 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 150 triệu USD (6/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
11. Lyft (2007) Định giá: 11,7 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,7 tỷ USD (3/2018)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
12. Paytm (2000) Định giá: 10 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 1,4 tỷ USD (5/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
13. Stripe (2010) Định giá: 9,2 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 400 triệu USD (11/2016)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
14. DJI (2006) Định giá: 8 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 75 triệu USD (11/2017)

15 startup cong nghe gia tri nhat the gioi
15. Jiedaibao (2015) Định giá: 7,6 tỷ USD

Vòng gọi vốn mới nhất: 381 triệu USD (1/2016)

VietBao.vn
Nguồn: vietbao.vn