Tỷ giá nổi sóng

Tỷ giá nổi sóng

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD đã lần đầu vượt ngưỡng 23.000 đồng.