VNPT giới thiệu giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh tích hợp

VNPT giới thiệu giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh tích hợp

Tại Khách sạn Four Point, Đà Nẵng, Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông - Thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức hội thảo giới thiệu giải pháp chăm sóc khách hàng đa kênh tích hợp tới 120 khách hàng là các tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn các tỉnh Miền Trung.